Enable
Adobe Flash Player
in your browser

site 1 | site 2

Install Flash plugin

Cyberkidz educational games 227
NL | BE | FR | US | UK | MX | ES | PT | DE


homepage visitors

 

Word beroemd!
Maak educatieve Cyberkidz filmpjes en toon ze aan 40.000+ Cyberkidz bezoekers, elke dag!
Hoe doe ik mee?

Werde berühmt!
Machen Cyberkidz Lehrfilme und zeigen sie an Cyberkidz 40.000+ Besucher pro Tag!
Wie werde ich Mitglied?

Cyberkidz.tv

Cyberkidz Televisie
Educatieve series en programma's voor leerlingen in het basisonderwijs.

Leraren van het basis onderwijs leggen je alles uit over wiskunde, aardrijkskunde, lezen, schrijven, geschiedenis, muziek en tekenen.

Cyberkidz Television
Series und Bildungsprogramme für Grundschüler.

Lehrer der Grundbildung erklären Ihnen alles über Mathematik, Geographie, Lesen, Schreiben, Geschichte, Musik und Zeichnung.

Cyberkidz Televisión
Series y programas educativos para los alumnos de las escuelas primarias.

Los maestros de educación básica que explica todo acerca de las matemáticas, la geografía, la lectura, la escritura, la historia, la música y el dibujo.

Cyberkidz Television
Series and educational programs for elementary/primary school pupils.

Teachers of basic education explain you everything about math(s), geography, reading, writing, history, music and drawing.

Hazte famoso!
Hacer películas Cyberkidz educativos y los muestren a un Cyberkidz 40.000+ de visitantes cada día!
¿Cómo me inscribo?

Get famous!
Make Cyberkidz educational films and show them at the 40,000+ Cyberkidz visitors each day!
How do I join?